தேவாங்கர் எழுச்சி இயக்கத்தின் சமுதாய சேவை வழியில் இன்னும் ஒரு தேவாங்கர்களுக்கான சேவை தான் தேவாங்கர் எழுச்சி மேட்ரிமோனி. தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் பேசும் தேவாங்க சமுதாயத்தினரின் திருமணத்திற்கான வரன் தேடல் சேவையை எளிதாக்கி உள்ளோம். தேவாங்க மக்கள் அனைவரும் இந்த சேவையை உபயோகித்து தங்கள் குடும்பத்திற்கான மிகச்சிறந்த வாழ்க்கைத் துணையை பெற வேண்டும் என அன்னை ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி அம்மனை வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

Welcome to Devangar Eluchi Matrimony

Business_Goal

தேவாங்கர் எழுச்சி இயக்கத்தின் சமுதாய சேவை வழியில் இன்னும் ஒரு தேவாங்கர்களுக்கான சேவை தான் தேவாங்கர் எழுச்சி மேட்ரிமோனி. தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் பேசும் தேவாங்க சமுதாயத்தினரின் திருமணத்திற்கான வரன் தேடல் சேவையை எளிதாக்கி உள்ளோம்.

தேவாங்க மக்கள் அனைவரும் இந்த சேவையை உபயோகித்து தங்கள் குடும்பத்திற்கான மிகச்சிறந்த வாழ்க்கைத் துணையை பெற வேண்டும் என அன்னை ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி அம்மனை வேண்டிக்கொள்கிறோம். உறுப்பினர் பதிவு கட்டணம் Rs. 501. தாங்கள் வழங்கும் இந்த பதிவு கட்டணத்தின் மூலம் உங்களால் 100 வரங்களை பார்க்க முடியும்.

progress
pre-title

Quick Search

pre-title
*Required fields

Profile

Profile_image
Age : 30
Neeravi
Profile_image
Age : 38
POOLAMPATTI
Profile_image
Age : 34
coimbatore
Profile_image
Age : 37
Coimbatore
Profile_image
Age : 25
Sirumugai
Profile_image
Age : 29
Sirumugai
Profile_image
Age : 34
Chennai
Profile_image
Age : 35
BANGALORE
Profile_image
Age : 28
Namakkal
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 42
coimbatore
Profile_image
Age : 26
Tiruppur
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Tiruppur
Profile_image
Age : 38
Avinashi
Profile_image
Age : 32
Sirumugai
Profile_image
Age : 34
Mettupalayam
Profile_image
Age : 37
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coonoor
Profile_image
Age : 32
Palani
Profile_image
Age : 38
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Mettupalayam
Profile_image
Age : 34
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 37
Komarapalayam
Profile_image
Age : 28
Sathyamangalam,Erode district
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 36
Puliyampatti
Profile_image
Age : 26
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Sirumugai
Profile_image
Age : 26
coimbatore
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Sirumugai
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Sirumugai
Profile_image
Age : 31
Erode
Profile_image
Age : 33
Doddampalayam
Profile_image
Age : 29
Sirumugai
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 25
Coimbatore
Profile_image
Age : 24
Sathy
Profile_image
Age : 25
Erode
Profile_image
Age : 25
ANTHIYUR
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Punjai Puliampatti
Profile_image
Age : 32
Mettupalayam
Profile_image
Age : 31
Doddampalayam
Profile_image
Age : 28
Sirumugai
Profile_image
Age : 26
Tirupur
Profile_image
Age : 33
Chennai
Profile_image
Age : 26
Chennai
Profile_image
Age : 34
COIMBATORE
Profile_image
Age : 26
Tirupur
Profile_image
Age : 40
SALEM
Profile_image
Age : 26
Savakattupalayam
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
JALAKANDAPURAM
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
COIMBATORE
Profile_image
Age : 37
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Tirupur
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Tirupur
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 25
Chennai
Profile_image
Age : 31
Mettupalayam
Profile_image
Age : 30
Udumalpet
Profile_image
Age : 28
Pallipalayam
Profile_image
Age : 34
Sirumugai
Profile_image
Age : 36
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
Namakkal
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
COIMBATORE
Profile_image
Age : 39
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
KUMBAKONAM
Profile_image
Age : 27
udumalpet
Profile_image
Age : 30
Dindigul
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Thiruvannamalai
Profile_image
Age : 26
Tindivanam
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
TIRUPUR
Profile_image
Age : 23
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 38
coimbatore
Profile_image
Age : 27
THIRUCHIRAPALLI
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Torando
Profile_image
Age : 31
Pondicherry
Profile_image
Age : 25
Komarapalayam
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 22
Tiruppur
Profile_image
Age : 27
Chennai
Profile_image
Age : 31
Annur
Profile_image
Age : 22
Mangalore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Salem
Profile_image
Age : 25
Tiruppur
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Bangalore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
POLLACHI
Profile_image
Age : 36
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 33
Cheetipalayam
Profile_image
Age : 30
Vanavasi
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 34
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 30
Dindigul
Profile_image
Age : 37
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 34
Coimbatore
Profile_image
Age : 34
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Coimabatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 36
Chinnalapatti
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 25
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Mysore
Profile_image
Age : 25
Chennai
Profile_image
Age : 31
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 29
Tiruppur
Profile_image
Age : 30
Calicut
Profile_image
Age : 26
Komarapalayam
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Tirupur
Profile_image
Age : 31
Arcot
Profile_image
Age : 35
Tiruppur
Profile_image
Age : 32
Komarapalayam
Profile_image
Age : 27
Sirumugai
Profile_image
Age : 29
Tiruppur
Profile_image
Age : 31
Chennai
Profile_image
Age : 29
Chennai (mangadu)
Profile_image
Age : 37
Coimbatore
Profile_image
Age : 34
Tiruppur
Profile_image
Age : 28
Tiruppur
Profile_image
Age : 27
Aruppukottai
Profile_image
Age : 28
Tiruppur
Profile_image
Age : 32
Tiruppur
Profile_image
Age : 29
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 33
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 29
Tiruppur
Profile_image
Age : 29
Salem
Profile_image
Age : 30
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 30
Tiruppur
Profile_image
Age : 26
Tiruppur
Profile_image
Age : 26
Pollachi
Profile_image
Age : 35
Sathyamangalam
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Pollachi
Profile_image
Age : 33
Salem
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Tiruppur
Profile_image
Age : 29
Krishnagiri
Profile_image
Age : 27
Komarapalayam
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Dindigul
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
Thanjavur
Profile_image
Age : 25
Erode
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Cuddalore
Profile_image
Age : 34
Bangalore
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Salem
Profile_image
Age : 26
Bangalore
Profile_image
Age : 37
Chennai
Profile_image
Age : 31
Auckland,NZ
Profile_image
Age : 41
Virudhunagar
Profile_image
Age : 34
Tiruvannamalai
Profile_image
Age : 28
Krishnagiri
Profile_image
Age : 43
Bangalore
Profile_image
Age : 30
Aruppukottai
Profile_image
Age : 24
Tiruppur
Profile_image
Age : 27
Bengaluru
Profile_image
Age : 30
TIRUPUR
Profile_image
Age : 32
Aruppukkottai
Profile_image
Age : 32
Dindigul
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Chennai
Profile_image
Age : 31
Theni
Profile_image
Age : 38
Ramalingapuram
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 25
Virudhunagar
Profile_image
Age : 30
Palladam
Profile_image
Age : 31
Tiruppur
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Niravi
Profile_image
Age : 28
Aruppukottai
Profile_image
Age : 35
Salem
Profile_image
Age : 36
Dindigul
Profile_image
Age : 25
Chengalpattu
Profile_image
Age : 26
Aruppukkottai
Profile_image
Age : 25
Virudhunagar
Profile_image
Age : 29
Pondicherry
Profile_image
Age : 25
Vella kovil
Profile_image
Age : 25
Tirupattur
Profile_image
Age : 31
Chennai
Profile_image
Age : 22
Vattamalai
Profile_image
Age : 29
Aruppukkottai
Profile_image
Age : 35
Coimbatore
Profile_image
Age : 38
Tiruppur
Profile_image
Age : 27
Tiruppur
Profile_image
Age : 30
Virudhunagar
Profile_image
Age : 28
Pudukkottai
Profile_image
Age : 30
Salem
Profile_image
Age : 27
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
UTHANGARAI
Profile_image
Age : 37
Salem
Profile_image
Age : 31
Coimbatore
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Meldourme
Profile_image
Age : 39
Coimbatore
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 29
Salem
Profile_image
Age : 25
Coimbatore
Profile_image
Age : 36
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
Tiruppur
Profile_image
Age : 30
Anthiyur
Profile_image
Age : 24
Gothagiri
Profile_image
Age : 21
Tiruppur
Profile_image
Age : 22
Kangayam
Profile_image
Age : 25
Tiruppur
Profile_image
Age : 30
Erode - pallipalayam
Profile_image
Age : 34
Tirupur
Profile_image
Age : 24
Mangalore
Profile_image
Age : 26
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Abu Dhabi
Profile_image
Age : 34
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Palani
Profile_image
Age : 26
VANAVASI
Profile_image
Age : 38
Tiruppur
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
Tiruppur
Profile_image
Age : 23
Tindivanam
Profile_image
Age : 31
Udumalpet
Profile_image
Age : 23
komarapalayam
Profile_image
Age : 26
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
salem
Profile_image
Age : 25
Thirchy
Profile_image
Age : 32
Pondicherry
Profile_image
Age : 25
Erode
Profile_image
Age : 23
Thiruppathur
Profile_image
Age : 32
Pollachi
Profile_image
Age : 35
Theni
Profile_image
Age : 39
Tirupur
Profile_image
Age : 30
Salem
Profile_image
Age : 26
Nambiyur
Profile_image
Age : 26
Kallivalasu
Profile_image
Age : 25
Karaikudi
Profile_image
Age : 28
Chennai
Profile_image
Age : 24
ERODE
Profile_image
Age : 28
Thuraiyur
Profile_image
Age : 30
Aruppukottai
Profile_image
Age : 33
Coimbatore
Profile_image
Age : 27
Salem.omalur
Profile_image
Age : 25
Gudiyatham
Profile_image
Age : 40
Coimbatore
Profile_image
Age : 23
Karur
Profile_image
Age : 28
Aruppukkottai
Profile_image
Age : 28
Thoulouse
Profile_image
Age : 29
Salem
Profile_image
Age : 26
CHINNALAPATTI
Profile_image
Age : 25
Coimbatore
Profile_image
Age : 21
D-G Puthur 4 road
Profile_image
Age : 24
Malayandipattinam
Profile_image
Age : 39
Salem
Profile_image
Age : 26
Tiruppur
Profile_image
Age : 24
Tirupattur
Profile_image
Age : 24
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Salem
Profile_image
Age : 26
Salem
Profile_image
Age : 33
Chengalpattu
Profile_image
Age : 31
Bangalore
Profile_image
Age : 26
Villupuram
Profile_image
Age : 23
Chinnalapatti
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 34
Vellore
Profile_image
Age : 26
Komarapalayam
Profile_image
Age : 25
Jalakandandapuram
Profile_image
Age : 25
Bangalore
Profile_image
Age : 27
Namakkal
Profile_image
Age : 28
DINDUGUL
Profile_image
Age : 24
CHANDIGARH
Profile_image
Age : 25
Salem
Profile_image
Age : 27
Gudiyatham
Profile_image
Age : 32
Sirumugai
Profile_image
Age : 25
Salem
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 38
Coimbatore
Profile_image
Age : 34
TIRUCHENGODE
Profile_image
Age : 31
Salem
Profile_image
Age : 44
pondicherry
Profile_image
Age : 29
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 26
CHENNAI
Profile_image
Age : 23
Komarapalayam
Profile_image
Age : 29
Salem
Profile_image
Age : 27
Velandipalayam, Coimbatore
Profile_image
Age : 32
BANGALORE
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 35
Salem
Profile_image
Age : 30
TIRUVANNAMALAI
Profile_image
Age : 34
Aruppukottai
Profile_image
Age : 37
Sattur.Ganapathiyapuram
Profile_image
Age : 23
CHENNAI
Profile_image
Age : 32
COIMBATORE
Profile_image
Age : 28
Tirupur
Profile_image
Age : 48
ARUPPUKOTTAI
Profile_image
Age : 35
TIRUPPUR
Profile_image
Age : 31
JALAKANDAPURAM
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Salem
Profile_image
Age : 29
SALEM
Profile_image
Age : 28
Salem
Profile_image
Age : 38
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Tirukovilur
Profile_image
Age : 27
Chennai
Profile_image
Age : 30
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Madurai
Profile_image
Age : 32
Salem
Profile_image
Age : 43
Coimbatore
Profile_image
Age : 30
Kondalampatti, Salem
Profile_image
Age : 34
Namakkal
Profile_image
Age : 41
Tirupur
Profile_image
Age : 31
Hosur, Bangalore.
Profile_image
Age : 44
Chennai
Profile_image
Age : 28
Coimbatore
Profile_image
Age : 32
Aruppukottai
Profile_image
Age : 33
Salem
Profile_image
Age : 32
Udumalpet
Profile_image
Age : 30
COIMBATORE
Profile_image
Age : 32
Pollachi
Profile_image
Age : 34
Salem
Profile_image
Age : 29
Kumbakonam
Profile_image
Age : 37
Salem
Profile_image
Age : 26
Salem
Profile_image
Age : 37
Tiruppur
Profile_image
Age : 28
Virudhunagar
Profile_image
Age : 42
Salem
Profile_image
Age : 24
Kakkaveri
Profile_image
Age : 38
Edmonton
Profile_image
Age : 32
Bengaluru
Profile_image
Age : 32
Madthikulam
Profile_image
Age : 31
Salem
Profile_image
Age : 23
Gobichettipalayam
Profile_image
Age : 37
Salem
Profile_image
Age : 27
Hosur
Profile_image
Age : 24
Komarapalayam
Profile_image
Age : 31
Chennai
Profile_image
Age : 36
Chennai
Profile_image
Age : 42
Pondicherry
Profile_image
Age : 38
salem
Profile_image
Age : 29
Chittur
Profile_image
Age : 32
Salem
Profile_image
Age : 31
Bangalore
Profile_image
Age : 25
Coimbatore
Profile_image
Age : 28
Chennai
Profile_image
Age : 24
Salem
Profile_image
Age : 31
Rasipuram
Profile_image
Age : 27
Salem
Profile_image
Age : 26
Salem
Profile_image
Age : 30
Tiruvannamalai
Profile_image
Age : 24
Chennai
Profile_image
Age : 29
Salem
Profile_image
Age : 30
Ilampillai, salem
Profile_image
Age : 36
Salem
Profile_image
Age : 31
NAMAKKAL
Profile_image
Age : 36
Coimbatore